११श्रावण

Suchana

Everyone 2079-04-11

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका क्रियासिल संघ संगठनका गठित समितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली आफ्नो आधिकारीक Letter Pad मा संघ संगठनको छापसहित आजका मितिले ७ दिन भित्रमा क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउन सूचित गरिन्छ ।