श्रावण

शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी सूचना

Everyone 2079-04-08

यस क्यामपसमा शिक्षाशास्त्र संकाय स्नातक तह वि.एड. चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शिक्षण अभ्यास ४४० Teaching Practice 440 को पठनपाठन तथा तयारी र Project Work and Seminar on Population Education 449 को प्रयोगात्मक कार्य आगामि मिति २०७९/०४/१६ गते सोमबारबाट सञ्चालन गरिने भएकोले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी हुन सूचित गरिन्छ । अन्यथा सहभागी नहुने विद्यार्थीहरुको हकमा क्याम्पस प्रशासन जवाफदेही हुने छैन् । नोट ः १. उक्त शिक्षण अभ्यास कार्यका लागि फारम भर्नुपर्ने भएकोले अनिवार्य रुपमा भर्ना भएको बिल लिई EMIS शाखामा सम्पर्क गर्ने र सो फारम भरेका विद्यार्थीहरुलाई मात्र उक्त कार्यमा सम्लग्न गराइने छ ।