२३अषाढ

त्रि.वि. दिवस र बकर इदको बिदासम्बन्धी सूचना

Everyone 2079-03-23

मिति २०७९-०३-२४ गते शुक्रबार त्रि.वि.दिवस र मिति २०७९-०३-२६ गते आइतबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको पर्व बकर ईद (ईदउल अजहा) को उपलक्ष्यमा उक्त २ दिन क्याम्पसको पठनपाठन लगायत सम्पूर्ण कार्यहरु बन्द रहने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी वर्गमा जानकारी गराइन्छ । साथै मिति २०७९-०३-२७ गतेबाट यथा समयमा क्याम्पसको पठनपाठन लयागत सम्पूर्ण कार्यहरु सूचारु हुने समेत जानकारी गराइन्छ ।