School Notice Board

११श्रावण

Suchana

Everyone 13 day(s) ago

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्य ...

view notice
श्रावण

शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी सूचना

Everyone 16 day(s) ago

यस क्यामपसमा शिक्षाशास्त्र स ...

view notice
२३अषाढ

त्रि.वि. दिवस र बकर इदको बिदासम्बन्धी सूचना

Everyone 1 month(s) ago

मिति २०७९-०३-२४ गते शुक्रबार त ...

view notice
२१अषाढ

एम.एड.चौथो सेमेस्टर EPM विषयका विद्यार्थीहरुका लागि सूचना

Everyone 1 month(s) ago

सूचना यस क्याम्पसमा स्नातकोत ...

view notice
१४अषाढ

बिदासम्बन्धी सूचना

Everyone 1 month(s) ago

यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा प्र ...

view notice
३१जेष्ठ

रजिष्ट्रेसन गर्ने सम्बन्धमा

Everyone 2 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा यस क्याम्पसम ...

view notice